Открий емоцията!

Играта цели развиване на разбирането за различни емоционални състояния на деца от аутистичния спектър.

Предварителен тест Тренировъчна игра

Здравей!

Това е нашата забавна игра, пилотен проект на студенти от програмата Digital Humanities в НБУ!

Прочети още »

Екип

Виолета Боянова
Людмил Дуриданов
Дияна Ценова
Асени Ягтидис
Аника Златева
Ивайло Иванов

Виж още »

Контакти

Моля, споделяйте Вашите идеи с
д-р Людмил Дуриданов

duridanov@gmail.com
Facebook: Ludmil Duridanov
Viber, WhatsApp (+359 876-345348)

Виж още »